Editorial Office

Polish Journal of Veterinary Sciences
University of Warmia and Mazury
Faculty of Veterinary Medicine
Department of Animal Anatomy


Address

Str. Oczapowskiego 13 (Bldg. 105J)
10-957 Olsztyn-Kortowo II
Poland

Contact
Phone: +48-89-5233733
Fax: +48-89-5234986
e-mail: pjovs@uwm.edu.pl


In Polish:
Polish Journal of Veterinary Sciences
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Katedra Anatomii Zwierząt
ul. Oczapowskiego 13 (blok 105J)
10-957 Olsztyn-Kortowo II