MEIN Scientific Disciplines – PL

Biologia medyczna
Biotechnologia
Inżynieria biomedyczna
Nauki farmaceutyczne
Nauki medyczne
Rolnictwo i ogrodnictwo
Technologia żywności i żywienia
Weterynaria
Zootechnika i rybactwo